เกี่ยวกับบริษัท/About Us

rent1

ประวัติบริษัท

บริษัท กรุงสยามแอร์บัส จำกัด หรือ กรุงสยามทัวร์ เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารเส้นทาง กรุงเทพมหานคร – สุราษฎร์ธานี มายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งบริษัทกรุงสยามทัวร์ให้บริการดังนี้

1. รถทัวร์ประจำทาง ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร – สุราษฎร์ธานี (มีรถออกทุกวัน)

2. ให้เช่ารถทัวร์ vip เหมาคัน เดินทางเป็นหมู่คณะ ทั่วประเทศไทย (เช่ารถทัวร์ vip)

คำขวัญของบริษัท “เดินทางปลอดภัย ไปกับ กรุงสยามทัวร์”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราเน้นหนักเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก ซึ่งเราเน้นให้บริการต่างๆที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารดังนี้

1. จัดให้มีพนักงานขับรถ คันละ 2 คน ผลัดเปลี่ยนกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2. ดูแลรถให้มีสภาพดี และ มีความพร้อมตลอดเวลา
3. คัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ และ มีความรอบคอบ สุภาพ เรียบร้อย

นอกจากนี้บริษัทเราได้รับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารและมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ รถทัวร์ กรุงเทพ สุราษฎร์ ตลอดมา เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกท่าน ทุกที่นั่งของกรุงสยามทัวร์จะเป็น เบาะนวดปรับเอน และ มีที่ชาร์จแบตทุกที่นั่ง

รถทัวร์ กรุงสยาม กรุงเทพ สุราษฎร์รถทัวร์ กรุงเทพ สุราษฎร์ first class

Company Profile

Krungsiam Airbus Co.Ltd (Krungsiam Tour) is a tour bus services provider in Bangkok and Surat Thani. Over 30 years, Krungsiam Tour has operated the tour bus business that transport passengers and parcels by focusing on safety.

Company Slogan “Safety in Every Trip”
1. In every trip, we have 2 drivers. One substitution for customer safety.
2. Our Scania buses are always in good condition.
3. All drivers are experienced and polite.

Furthermore, we always take customer feedback to improve our services in order to make our customer satisfy and feel convenient in Krungsiam Tour bus. All seats in the bus are massage seats and we also provide personal televisions(PTVs) for every passengers to watch movies, listen to music and play games.
Follow us on Facebook www.facebook.com/krungsiamtour
Krungsiam Tour – Bus Travel Bangkok – Surat Thani