ตารางเดินรถ/Bus Schedule

ตารางเดินรถโดยสาร บริษัท กรุงสยามแอร์บัส จำกัด (กรุงสยามทัวร์ รถทัวร์ ไปกลับ กรุงเทพ สุราษฎร์)
Krungsiam Tour Bus Schedule (Tour bus between BKK and Surat Thani)

busschedule2016_1

กรุงสยามทัวร์ มีรถทัวร์ ไปกลับ กรุงเทพ สุราษฎร์ ทุกวัน โดยมาตรฐานรถ และ ราคาจะแตกต่างกันไปตามตารางด้านล่างนี้

ประเภทรภโดยสาร-krungsiam_2016

ประเภทรถโดยสาร กรุงสยามทัวร์ กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี

  • VIP24 First Class ราคา 711 บาท
    (ซื้อ6ฟรี1 ภายในรถมีเบาะนวดปรับเอน135องศา, จอทีวีส่วนตัวHD,ขนมน้ำดื่ม(ใหญ่),ข้าวต้มรอบดึก,สัมภาระได้สูงสุด 3 ชิ้น, มีกล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ GPS Tracking)
  • VIP32  ราคา 533 บาท
    (ซื้อ10ฟรี1 ภายในรถมีเบาะนวดปรับเอน135องศา, จอทีวีส่วนตัว,ขนมน้ำดื่ม(กลาง),ข้าวต้มรอบดึก,สัมภาระได้สูงสุด 2 ชิ้น, มีกล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ GPS Tracking)
  • ป.1 ราคา 457 บาท
    (ซื้อ10ฟรี1 ภายในรถมีเบาะนวด, จอทีวีส่วนตัว,ขนมน้ำดื่ม(เล็ก),ข้าวต้มรอบดึก,สัมภาระได้สูงสุด 2 ชิ้น, มีกล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และ GPS Tracking)

* เงือนไข 6 ฟรี 1 – ลูกค้ารวบรวมตั๋วที่จองภายใน 1 ปี ในชื่อเดียวกันมาแลก (หากจองเป็นหมู่คณะ6ที่ขึ้นไป กรุณาติดต่อสาขา)

** เงือนไข 10 ฟรี 1 – ลูกค้ารวบรวมตั๋วที่จองภายใน 1 ปี ในชื่อเดียวกันมาแลก (หากจองเป็นหมู่คณะ10ที่ขึ้นไป กรุณาติดต่อสาขา)

Follow us on Facebook www.facebook.com/krungsiamtour
Krungsiam Tour – Bus Travel Bangkok – Surat Thani